Surf Snorkel

รายละเอียด

ท่อหายใจสำหรับนักดำน้ำไม่ว่าจะระดับไหน ท่อกระบอกที่ได้รูปทรงลดความต้านทานน้ำ วาล์วไล่น้ำเสียทำความสะอาดง่าย ตัวกัดปลายท่อหายใจสิลิโคน และท่อที่โค้งงอ ไ้ด้รูป

  • ตัวกัดปลายท่อสำหรับดำน้ำได้มาตรฐาน
  • ท่อหายใจโค้งสิลิโคน
  • ท่อหายใจได้รูปทรง
ข้อมูลเพิ่มเติม

Additional Information

สี

Black, Black Silicone, Blue, Clear, Yellow