Pressure Gauge Console

Pressure Gauge Console

SKU: SPG060MA หมวดหมู่: , . Want to know more ?
รายละเอียด

• เครื่องวัดความดันใช้หลอดขด Bourdon แบบเกลียวรูปก้นหอยในการเคลื่อนไหวเพื่อต้านแรงสั่นสะเทือนได้ดี และรูปแบบหน้าปัดไม่ซับซ้อน อ่านง่าย

• ตัวเลือกที่ดีสำหรับเครื่องมือที่ต้องมีตัวหนึ่ง
• ใช้ร่วมกับการวัดไนทร๊อกได้ถึง 40 %
• ตัวเลือกที่ดีสำหรับเครื่องมือปฐม
• เครื่องวัดผลอุณหภูมิ 
• มีหน่วยวัดแบบอังกฤษดั้งเดิม