Life Saver Ring 1.5

Life Saver Ring 1.5

SKU: OLJ7000 หมวดหมู่: , . Want to know more ?
รายละเอียด

•ห่วงชูชีพ(ไฟเบอร์)

•เส้นผ่าศูนย์กลางภายในขนาด 35 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 60 ซม.

•สีส้มสดใสสังเกตง่าย

•เชือกเซฟตี้เพื่อความปลอดภัยรอบๆ ภายนอก

•สีสะท้อนแสงทำให้มองเห็นได้ง่าย