Insight Wrist Mounted

Insight Wrist Mounted

SKU: SWR0729 หมวดหมู่: , . Want to know more ?
รายละเอียด

คอมพิวเตอร์สำหรับสวมข้อมือSherwood ช่วยทำให้การดำน้ำเพลิดเพลินสนุกสนาน รายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดก็จะถูกบันทึกอย่างเร็ว เพียงแค่กระพริบตา ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับดำน้ำไนแบบไนทร๊อกและวัดอากาศอย่างเต็มแบบ

 • โหมดสำหรับวัดความดัน อากาศ ไนทร๊อก 
 • บรรทึกความจำสำหรับประวัติการดำน้ำ ประมวลผลมากถึง 110 ไดว์ 
 • เตือนการพักระหว่างความลึก ปรับทฤษฎีล่าสุดในการแนะนำการพักระหว่างความลึกได้ลึกกว่า 25 เมตร
 • กราฟแท่งและตัวเลขแสดงอัตราของการจำกัดปริมาณไนโตรเจนหรืออ๊อกซิเจน
 • การเตือนทั้งแบบเสียงและภาพ-สามารถเลือกได้
 • สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์
 • เครื่องวัดความดัน 0-300 บาร์
 • โหมดการดำน้ำแบบ 3 จอ- ผู้ใช้เลือกได้
 • การแสดงผลแบบอังกฤษดั้งเดิมหรือแบบเมทริก- เลือกใช้ได้
 • ตัวอย่างอัตราบันทึกการดำน้ำ – เลือกใช้ได้
 • วางแผนก่อนดำน้ำ – สำหรับความลึก – เลือกใช้ได้ 
 • เวลาในแต่ละวัน (ดำน้ำและพื้นผิว)
 • แสดงเดือนและวัน
 • กราฟแสดงการดูดซึมไนโตรเจนที่ขนาด 270
 • ดำได้ลึกสุดที่ 100 เมตร
 • ทำการพักแบบเดโค ได้ที่ 20 เมตร
 • จับเวลาแบบนับถอยหลังสำหรับการพักก่อนขึ้นสู่ผิวน้ำ
 • การเตือนและปลุกแบบภาพ
 • สามารถปรับความลึกแบบอัตโนมัติได้ถึง 4,250 เมตร
 • บันทึกรายละเอียด ได้มากถึง 50 ไดว์
 • ใช้ได้ตลอดชีพ, เปลี่ยนถ่านได้
 • มีไฟเรืองแสดงแบบไฮโดร(น้ำลึกและผิวน้ำ)โหมดพื้นผิว
 • แสดงวันที่/เวลาในแต่ละวันและระหว่างอยู่ที่พื้นผิวน้ำ
 • กร๊าฟแบบแท่งแสดงสถานะของระดับไนโตรเจน 

โหมดการบันทึก

 • อุณหภูมิน้ำ
 • โหมดการทำงานร่วมกัน – ไนทร๊อก อากาศ หรือเครื่องวัด
 • เวลาพักระหว่างผิวน้ำก่อนนั้น
 • เวลาในการดำน้ำและความลึกที่ลึกที่สุด
 • กราฟแบบแท่ง – แสดงไนโตรเจนที่ได้รับเมื่อดำน้ำเสร็จ และ ความเร็วสูงขึ้นระดับสูงสุด                    

โหมดไนทร๊อก

 • ของอ๊อกซิเจนที่เราใช้หายใจ
 • สัญลักษณ์ตัวชี้ไนทร๊อก
 • ของอ๊อกซิเจนที่เราใช้หายใจเลือกได้
 • แสดงผลการวัดอ๊อกซิเจน(น้ำลึกและผิวน้ำ)
 • แสดงผลอ๊อกซิเจนที่เราใช้หายใจ(น้ำลึกและผิวน้ำ)