Showing all 10 results

grid
list
ถังอ๊อกซิเจน M90

ถังรุ่น M90 บรรจุอ๊อกซิเจนสำรองขนาดใหญ่ เก็บได้นานมากกว่า 2 เท่าของถังอ๊อกซิเจน ME ถังรุ่นนี้เก็บอ๊อกซิเจนสำรองได้นานกว่า 28 ชั่วโมง ที่ 1 ลิตรต่อนาที เมื่อใช้กับเร็กกูเรเตอร์รุ่น CGA540

ถังอ๊อกซิเจน MM

ถังรุ่น MM บรรจุอ๊อกซิเจนสำรองขนาดใหญ่มาก สำรองเก็บอ๊อกซิเจนได้นานกว่า 5 เท่าของถังอ๊อกซิเจนรุ่น ME  ถังรุ่นนี้เก็บสำรองอ๊อกซิเจนไว้ใช้ได้นานกว่า 57 ชั่วโมง ที่ 1 ลิตรต่อนาที เมื่อใช้กับเร็กกูเรเตอร์รุ่น CGA540 

ถังอ๊อกซิเจน M60

ถังรุ่น M60 มักจะใช้เป็นถังบรรจุอ๊อกซิเจนสำรองขนาดใหญ่ เก็บสำรองไว้ได้นานกว่า 2 เท่าของถังอ๊อกซิเจนรุ่น ME ถังรุ่นนี้เก็บสำรองอ๊อกซิเจนได้นานกว่า 28 ชั่วโมง ที่1 ลิตรต่อนาที เมื่อใช้กับเร็กกูเรเตอร์รุ่น CGA540  ถังรุ่นนี้มีวาวล์ปิดเปิดรุ่น CGA540  

ถังอ๊อกซิเจน MJD

ถังอ๊ออกซิเจนสำหรับการแพทย์รุ่น MJD ขนาดใหญ่ ใช้ง่ายนิยมใช้กันมากในหน่วยงานที่ให้บริการทางแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service)  มีน้ำหนักประมาณ 3.63 กก. สูงไม่เกิน 20 นิ้ว  มีแผงควบคุมความดันอากาศ V2 (RESOURCE v2) เพื่อเก็บอ๊อกซิเจนให้นานขึ้น และสามารถสำรองอ๊อกซิเจนได้ถึง 27 ชั่วโมงหรือ มากกว่า 57 ชั่วโมง ถ้าใช้ตัวควบคุมความดันอากาศ SOLO2 ( SOLO2 pneumatic) เพื่อเก็บให้นานขึ้น  ถังรุ่นนี้มีวาวล์แบบคันโยกปิดเปิดรุ่น CGA870

ถังอ๊อกซิเจน ME

ถังอ๊อกซิเจนสำหรับการแพทย์รุ่น ME นิยมใช้กันมาก เป็นตัวเลือกสำหรับพนักงานในขนถ่ายถังอ๊อกซิเจนสำรองเป็นอย่างมาก  ถังอ๊อกซิเจนรุ่น ME สามารถเก็บอ๊อกซิเจนสำรองได้ไม่เกิน 30 ชั่วโมง ถ้าใช้กับแผงควบคุมความดันรุ่น RESOURCE v2 สามารถเก็บอ๊อกซิเจนให้นานได้นานถึง 30 ชั่วโมง หรือ ถ้าใช้กับแผงควบคุมความดันรุ่น SOLO2 สามารถเก็บอ๊อกซิเจนได้นานถึง 62  ชม. 

ถังอ๊อกซิเจน MD

ถังอ๊อกซิเจนใช้ในการแพทย์ MD เป็นอีกตัวเลือกสำหรับคนที่ต้องการถังอ๊อกซิเจนสำรองที่พกพาสะดวกมาก ถ้าใช้กับ RESOURCE v2 สามารถเก็บอ๊อกซิเจนสำรองได้นานกว่า 9 ชั่วโมง หรือถ้าใช้กับ SOLO2 สามารถเก็บอ๊อกซิเจนให้นานได้นานถึง 39 ชม

ถังอ๊อกซิเจน M9

ถังอ๊อกซิเจนสำหรับการแพทย์รุ่น M9 เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นิยมใช้กัน และมีความสะดวกในการพกพา และระยะเวลาในการเก็บอ๊อกซิเจนสำรอง รุ่นนี้ความสูงไม่ถึง 16 นิ้วและมีน้ำหนักเพียง 2.04 กก. ถ้าใช้กับแผงควบคุมความดันรุ่น RESOURCE v2 สามารถเก็บอ๊อกซิเจนได้นานถึง 5 ชั่วโมง หรือ ถ้าใช้กับแผงควบคุมความดันรุ่น SOLO2 สามารถเก็บอ๊อกซิเจนได้นานเกือบ 24 ชม.พกพาสะดวก ถังอ๊อกซิเจนรุ่นนี้มีวาวล์แบบคันโยกแบบปิดเปิดรุ่น CGA870

ถังอ๊อกซิเจน M2

ถังอ๊อกซิเจนใช้ในการแพทย์รุ่น M2 ที่กะทัดรัดและมีน้ำหนักไม่ถึง 1 กก. สูง 7.9 นิ้ว เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องการเคลื่่อนย้ายภายในระยะเวลาสั้นๆ 

ถังอ๊อกซิเจน M4

ถังอ๊อกซิเจนใช้ในการแพทย์รุ่น M4 ใหญ่กว่ารุ่น M2 เพียงนิดเดียว อีกทางออกที่ดีมาก สำหรับคนที่ต้องการถังอ๊อกซิเจนสำรองขนาดเล็ก พกพาได้สะดวกสบายในระยะเวลาสั้นๆ

ถังอ๊อกซิเจน M6

ถังรุ่น M6 เป็นถังที่มีความสมดุลในเรื่องการพกพาและระยะเวลาในการเก็บอ๊อกซิเจนสำรอง สูง 15 นิ้วและมีน้ำหนัก 1.3 กิโลกรัม