Showing all 10 results

grid
list
เร็กกูเรเตอร์ SOLO2™ Single Lumen Pneumatic Conserver

SOLO2™ เป็นเร็กกูเรเตอร์ที่สามารถทำงานได้ 2 ระบบในตัวเดียว ด้วยนวัตรกรรมการออกแบบให้ผู้ใช้งานได้รับอ๊อกซิเจนอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยการเลือโหมดการใช้งานให้เหมาะสม

เร็กกูเรเตอร์ Resource v.2 Dual lumen Pneumatic Conserver

RESOURCE v.2™ นับได้ว่าเป็นเร็กกูเรเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการจ่ายอ๊อกซิเจน โดยที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ เหมาะสำหรับผู้ป่วยนอกหรือผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้อ๊อกซิเจนอยู่ตลอดเวลา

O2GO-3-4-15 O2GO All-In-One Valve/Regulator 0-15 LPM

O2GO All-In-One เป็นการรวมกันระหว่างเร็กกูเรเตอร์และวาวล์ให้เป็นชิ้นเดียวกัน ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย้าย สามารถใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ

เร็กกูเตอร์ CG870 w/Barb + 2 DISS 0-25LPM

เร็กกูเรเตอร์แบบปรับหมุนเพื่อระบุอัตราการไหลของอ๊อกซิเจนที่ต้องการ สามารถเชื่อมต่อกับวาวล์ชนิด CGA870 เพื่อปรับความสมดุลในการจ่ายอากาศระหว่างถังอ๊อกซิเจนกับสายอ๊อกซิเจนข้อต่อสายอ๊อกซิเจนเป็นแบบ Barb และ 2 DISS จ่ายอากาศที่แรงดัน 50 PSI

เร็กกูเรเตอร์ ขนาดเล็ก CGA870 w/Barb connection

เร็กกูเรเตอร์แบบปรับหมุนเพื่อระบุอัตราการไหลของอ๊อกซิเจน ขนาดเล็กเป็นตัวสำหรับเชื่อมต่อกับวาวล์ชนิด CGA870 เพื่อปรับความสมดุลในการจ่ายอ๊อกซิเจนระหว่างถังอ๊อกซิเจนกับสายอ๊อกซิเจน สามารถจ่ายอากาศได้ 15 ลิตรต่อนาที

เร็กกูเรเตอร์ CG540 Regulator w/DISS 0-15LPM

เร็กกูเรเตอร์แบบปรับหมุนเพื่อระบุอัตราการไหลของอ๊อกซิเจน มีขนาดเล็กสำหรับเชื่อมต่อกับวาวล์ชนิด CGA540 เพื่อปรับความสมดุลในการจ่ายอากาศระหว่างถังอ๊อกซิเจนกับสายอ๊อกซิเจน สามารถจ่ายอากาศได้ 15 ลิตร

เร็กกูเรเตอร์ CG540 w/Barb 0-15LPM

เร็กกูเรเตอร์แบบปรับหมุนเพื่อระบุอัตราการไหลของอ๊อกซิเจน ขนาดเล็กสำหรับเชื่อมต่อกับวาวล์ชนิด CGA540 เพื่อปรับความสมดุลในการจ่ายอากาศระหว่างถังอ๊อกซิเจนกับสายอ๊อกซิเจน สามารถจ่ายอากาศได้ 15 ลิตร

เร็กกูเรเตอร์ CGA870 w/Barb 0-15LPM

เร็กกูเรเตอร์แบบปรับหมุนเพื่อระบุอัตราการไหลของอ๊อกซิเจนใช้เชื่อมต่อกับวาวล์ชนิด CGA870 พร้อมข้อต่อสำหรับสายอ๊อกซิเจนแบบ BARB (หรือแบบ DISS) สามารถจ่ายอากาศได้ 15 ลิตรต่อนาที

เร็กกูเรเตอร์ CGA870 w/DISS 0-15LPM

เร็กกูเรเตอร์แบบปรับหมุนเพื่อระบุอัตราการไหลของอ๊อกซิเจน ใช้เชื่อมต่อกับวาวล์ชนิด CGA870 พร้อมข้อต่อสำหรับสายอ๊อกซิเจนแบบ Barb (หรือแบบ DISS) สามารถจ่ายอากาศได้ 15 ลิตรต่อนาที

เร็กกูเรเตอร์ CGA870 w/Barb 0-8LPM

เร็กกูเรเตอร์แบบปรับหมุนเพื่อระบุอัตราการไหลของอ๊อกซิเจนนี้ ใช้เชื่อมต่อกับวาวล์ชนิด CGA870 พร้อมข้อต่อสำหรับสายอ๊อกซิเจนแบบ Barb (หรือแบบ DISS) สามารถจ่ายอากาศได้ 8 ลิตรต่อนาที