เร็กกูเรเตอร์ Resource v.2 Dual lumen Pneumatic Conserver

เร็กกูเรเตอร์ Resource v.2 Dual lumen Pneumatic Conserver

รายละเอียด

RESOURCE v.2™ นับได้ว่าเป็นเร็กกูเรเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการจ่ายอ๊อกซิเจน โดยที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ เหมาะสำหรับผู้ป่วยนอกหรือผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้อ๊อกซิเจนอยู่ตลอดเวลา ระบบการไหลของอ๊อกซิเจนสำหรับเร็กกูเรเตอร์นี้จะไหลต่อเมื่อผู้ป่วยหายใจเข้าในแต่ละครั้ง ทำให้เพิ่มเวลาในการใช้อ๊อกซิเจนได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับระบบการจ่ายอ๊อกซิเจนแบบอื่น

• การทำงานเป็นระบบนิวเมติก (Pneumatic) ไม่ใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่
• รูปแบบกระทัดรัด น้ำหนัก 0.39 กิโลกรัม
• สามารถปรับการระดับการไหลของอ๊อกซิเจนได้ 11 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 1-6
• ผลิตจากทองเหลืองและอลูมิเนียม
• มีโหมดให้เลือกใช้งานด้วยกัน 2 แบบได้แก่ โหมดการเชื่อมต่อให้สามารถจ่ายอ๊อกซิเจนได้อย่างต่อเนื่อง และโหมดประหยัดสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ
• เพิ่มชั่วโมงการทำงานได้มากกว่าเดิมถึง 2 เท่าตัว ในโหมดประหยัด