ถังอ๊อกซิเจน M6

ถังอ๊อกซิเจน M6

SKU: K870M6T หมวดหมู่: , . Want to know more ?
รายละเอียด

ถังอ๊อกซิเจนสำหรับการแพทย์รุ่น M6 เป็นถังที่มีความสมดุลในเรื่องการพกพาและระยะเวลาสำรองเก็บอ๊อกซิเจน ถังสูง 15 นิ้วและมีน้ำหนักเพียงแค่ 1.3 กิโลกรัม ถ้าใช้กับแผงควบคุมความดันอากาศรุ่น RESOURCE v2 สามารถเก็บอ๊อกซิเจนสำรองได้ถึง 10 ชั่วโมง หรือ ถ้าใช้กับแผงควบคุมความดันอากาศรุ่น  SOLO2 สามารถเก็บอ๊อกซิเจนได้ 16 ชั่วโมง พกพาได้สะดวก ถังรุ่นนี้มีวาวล์คันโยกปิดเปิดรุ่น CGA870

รหัสสินค้า #ความดันที่ให้บริการ

(psi./bar)

ปริมาตรน้ำ

(lbs/liters)

เส้นผ่าศูนย์กลาง

(in/mm)

ความสูง

(in/mm)

น้ำหนักถัง

(lbs/kgs)

ปริมาณบรรจุอ๊อกซิเจน

(cu ft/liters)

K870M6T2216 /1532.3/1.03.2/80.911.8/298.52.3/1.05.7/161

* จัดส่งให้เฉพาะถังเปล่าที่ไม่บรรจุอ๊อกซิเจน

* ขนาดของถังเท่านั้นไมารวมวาวล์