Waist Extender Strap

Waist Extender Strap

SKU: MER-EXT-S หมวดหมู่: , . Want to know more ?
รายละเอียด

สายที่สามารถปรับขยายความยาวได้อีก 17.5 นิ้ว เพื่อปรับให้เป็นสายคาดเอว ง่ายๆแค่ปรับระดับสายคาดเอวและตัวยึดจากขนาดผู้ชายให้เล็กลงเป็นขนาดผู้หญิง ก็พร้อมที่จะไปได้ตลอด สายคาดเอวปรับได้ของ MEREXT-S เหมาะกับชุด the OMNI™, PRB3™ RECOVER™, M.U.L.E.™ หรือ DROPSLING™.